Faalangst !

Faalangst is, het woord zegt het al, de angst om te mislukken. Faalangst hangt samen met de motivatie om te presteren. Men is bang om niet te voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Die verwachtingen komen met name van ouders, maar ook van leerkrachten en andere mensen die invloed op je hebben.

Verwachtingen zijn sterk sociaal- en cultureel bepalend. Dat wil zeggen dat ze samenvallen met de waarden en normen van de omgeving waarin je opgroeit en leeft. Als je van jongs af aan door je ouders onder druk wordt gezet om te presteren en zij je laten merken teleurgesteld in je te zijn vanwege je slechte prestaties, dan kan er faalangst ontstaan.

Niet slagen betekent dan “niet voldoen aan de verwachtingen van je omgeving” en dat wordt opgevat als mislukken.  Kernpunt is dat faalangst samenhangt met motivatie, om te presteren. Faalangst vertaalt zich vaak in examenangst.

Sinds juli 2012 geef ik nu autorijlessen en heb daarbij geconstateerd dat nogal wat leerlingen bang zijn om in bepaalde rijtaken te falen. Ook gedragingen tijdens de rijlessen geven signalen aan dat hij of zij niet zo rustig is van binnen als hij/zij aan de buitenkant doet voorkomen.

Door deze signalen en faalangsten tijdig op te merken kun je de leerling beter klaar stomen voor het rijexamen. Om hiermee om te kunnen gaan heb ik een speciale opleiding gevolgd.

Door dit resultaat ben ik in staat om leerlingen met faalangst beter te begeleiden richting het rijexamen. De leerling zal dan meer gemotiveerd zijn om op rijexamen te gaan met de wetenschap dat zijn/haar kans om te slagen aanzienlijk toeneemt.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ten allen tijden contact met mij opnemen (06-57311943).

Met vriendelijke groet,
Toin Lips
LESLIPS Autorijopleiding